علی آبکار

دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار

دکترای تخصصی مدیریت برندسازی و بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

مشاور و برنامه ریز توسعه کسب و کار

علی آبکار

دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار

دکترای تخصصی مدیریت برندسازی و بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

مشاور و برنامه ریز توسعه کسب و کار

دسته‌بندی نشده

29 نوامبر 2020 آیا کسب و کارها به تبلیغات احتیاج دارند؟

در دنیای امروز اگر تبلیغ نکنید، شکست خورده اید. به همین دلیل است که کسب و کارها بخش اعظمی از…