علی آبکار

دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار

دکترای تخصصی مدیریت برندسازی و بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

مشاور و برنامه ریز توسعه کسب و کار

علی آبکار

دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار

دکترای تخصصی مدیریت برندسازی و بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

مشاور و برنامه ریز توسعه کسب و کار

برچسب:بازاریابی محتوایی را بشناسید

30 نوامبر 2020 ابزارهای بازاریابی محتوایی

در حال حاضر بازاریابی محتوا یکی از بهترین روش ها برای جذب مخاطب و افزایش فروش است. براساس تحقیقات صورت…