علی آبکار

دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار

دکترای تخصصی مدیریت برندسازی و بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

مشاور و برنامه ریز توسعه کسب و کار

علی آبکار

دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار

دکترای تخصصی مدیریت برندسازی و بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

مشاور و برنامه ریز توسعه کسب و کار

برچسب:نکاتی برای طراحی بروشور موثر

28 نوامبر 2020 برای طراحی بروشور موثر باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در دنیای پیشرفته امروز، رسیدن به خواسته ها خیلی سخت و دور از دسترس نیست. اما حفظ و نگهداری آن…